12 januari 2013

Om man bara vill så?

Ibland förundras jag.
Är det vilja eller slump?





Inga kommentarer: